söndag 10 december 2017

Vad handlar det om?

~
Du är inte rädd för döden, Du är rädd för Livet. 
Det är inte modigt att vara destruktiv och förstöra sig själv, nej, det handlar om flykt från själva Livet. 
Det handlar om att rädslan blir så stor att man springer till döden. Ja, hellre närmare en död än att verkligen leva.. 

Så, Du är inte rädd för att dö, faktiskt är det mer en längtan, 
längtan att få vila från att ständigt kämpa..

Men kämpandet försvinner när rädslan släcks ner, 
striden är över när man möter Livet, möter sig själv. 

Det är när man verkligen vågar leva som själen är fri, 
så istället för att stänga in den, öppna buren!.. För bara Du har nyckeln.
~ iSa~